Garanti och underhåll

Våra dörrar tillverkas av förstaklassigt material. För att behålla sin finish över lång tid och för att garantin skall gälla behöver dörren både omsorg och underhåll.

Underhåll, dörrar och beslag

Garanti

10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)

10 år mot kondens i isolerglas

5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)

2 år på lås och gångjärn

För att garantin gäller följande villkor:

  • Före montage måste dörren leveranskontrolleras noga
  • Inmonterad dörr gäller som leveranskontrollerad och godkänd
  • Montaget måste vara fackmässigt utfört enligt monteringsinstruktion
  • Som minimikrav gäller 100 mm dropplåt över dörr
  • Vid särskilt utsatta väderlägen rekommenderas entrétak.

Mörka kulörer (från NCS S 6000-N och uppåt):

Här krävs tätare underhåll om dörren sitter i soligt läge.
Värmeupptagningen hos en mörk kulör är väldigt mycket större än hos en vit dörr.
Tätare underhåll gäller speciellt dörrar ur Traditionsserien.
Sprucken gering/fog på Traditionsserien annat än vitmålad gäller ej garanti. Detta underhålls enkelt med fog och färg.

Vid felaktig hantering och icke utfört underhåll gäller inte garanti

Garantin förutsätter regelbundet underhåll. Fabrikationsfel inom 2-5 år: Ersättningsdörr/reparation. Fraktfritt. Kund ordnar montage.

Alla våra ytterdörrar uppfyller kraven i Svensk Byggnorm enligt SS 817302. Tester har utförts vid Statens Provningsanstalt beträffande
U-värde, luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, planhet och stängningskraft. Produkten är CE-märkt.

Felanmälan

Enligt garantivillkoren får felaktig dörr ej monteras in och tagas i bruk. Garanti gäller inte för kostnader avseende egna installationer på dörren. Felanmälan görs till stället där ni köpt produkten. Blanketten ”felanmälan” skall fyllas i och finns att ladda ned på vår hemsida. Varor kan endast reklameras om underhållsinstruktionerna har efterföljts.

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att du inte skall dra på dig en onödig kostnad för besiktning.

Våra produkter är CE-märkta och testade för: Lufttäthet, Regntäthet, Säkerhet mot vindlast och Stängningskraft.

Lurs Dörr förbehåller sig rätten att debitera en kostnad om minst 1000kr inkl moms vid felaktigt reklamation.

Målade dörrar

Målade dörrar skall rengöras minst en gång om året med ljummet vatten och lite såpa.

I samband med rengöring rekommenderar vi att man vaxar dörren med vanligt bilvax utan slipmedel. Sliten matt lack behöver poleras med polish. Dörren skall ses över kontinuerligt så att det inte finns några sprickor eller lackskador. Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätningen mellan glas och glaslist är intakt.

Dörrar i Traditionsserien är tillverkade på gammalt vis och kan röra sig i gering/fog på kulörer. Sprickor som uppkommer runt lister och vid geringar skall lagas igen omgående med en övermålningsbar byggfog för att sedan övermålas.

Var noga med att konstruktionen är torr vid fogning och målning så att det inte finns risk för att fukten stängs inne.

Laga eventuella skador omgående
Omgående, så att det inte tränger in vatten i dörrstommen. Gör du inte detta gäller inte några garantier. Dörrar med mörka färger och i utsatta lägen behöver ses över oftare.

Tala med Din färghandlare om rätt typ av färg till bättringen och kom ihåg att vår standard vit har beteckningen “NCS S0502-Y”. Tröskeln bör oljas vid behov då den utsätts för mycket hårt slitage.

Teak/Ekdörrar

Dessa är grundoljade från fabrik. Dörren skall oljas vid montering i 1–2 omgångar.

Låt oljan suga in och torka sedan bort överflödig olja.

Dörren skall underhållas igen så fort man ser att ytan börjar bli torr eller missfärgad. Tvätta dörren med ev. diskmedel och slipa lite lätt i träets riktning för att få bort eventuella svarta prickar och smuts och låt torka innan oljning.

Oljning av teak kan behövas 1–3 gånger/år och oljning av ek kan behövas 2–5 gånger/år beroende på hur utsatt dörren sitter.

De dörrar som har Osmo vaxolja har längre underhållsintervall (från ca 1 år). Tröskeln bör oljas vid behov då den utsätts för mycket hårt slitag

Skötselråd beslag

Många faktorer påverkar dörrens öppning och stängning. Din dörr behöver löpande service och i förebyggande underhåll för säker funktion.

Mekaniska låshus
Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning, typ Assa låsfett.

Slutbleck
För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst, två gånger per år. Använd låsfett, torka bort eventuellt överflöd.

Gångjärn
Dessa bör underhållas minst två gånger/år. Det gäller då rengöring, smörjning och åtdragning av lösa skruvar. Svart damm kan uppstå runt gångjärnen och för att undvika detta så måste man hålla gångjärnen väl smorda.

Låscylindrar
Assa lockcleaner löser effektivt föroreningar, förhindrar och löser isbildningar i cylindern. Avsluta med att smörja cylindern med Assa låsspray. För problemfri funktion och ökad livslängd bör man rengöra och smörja cylindern minst 2 gånger per år.

Varning! Använd aldrig olja eller grafit i låscylindern. Fett och olja förorsakar funktionsstopp.

Låsenhet
Vid den årliga funktionsgenomgången kontrolleras även åtdragning av skruvar för låshus, behör, dörrtrycken och slutbleck.

Rostfri sparkplåt
Använd ”VIM” och gnid med vit ”scotch- brite” svamp, skölj av med vatten.

h

Underhåll av din ytterdörr (pdf)

Råd och tips

Innan du köper

Leverans och montering

Underhåll

Garanti

Teknisk info

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com