The power of breath

Personlig utveckling och hälsa genom att andas dig till nästa nivå. Träna din andning och du läker ditt inre och förnyar ditt biosystem. Hjärnan behöver syre, organen energi och din fysiska kropp behöver stimulans och mår bra av att renas och släppa spänningar.

The power of breath

Andas dig till nästa nivå

Vilar på 5 pelare

  • Insikter (vad har du med dig, hur behandlar du dig, mindset, känslomässig skada, börja förstå vem du är)
  • Kroppen (vad matar du med/vad händer fysiologiskt)
  • Breathwork träning (praktiskt)
  • Release & letting go (läkning)
  • Ny nivå av energi och mer kapacitet att leva (du förstår vem du är och vad du vill göra)
The Power of breath

Andning som vägen till livslust.

Personlig utveckling och hälsa genom att andas dig till nästa nivå. Träna din andning och du läker ditt inre och förnyar ditt biosystem. Hjärnan behöver syre, organen energi och din fysiska kropp behöver stimulans och mår bra av att renas och släppa spänningar.

För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen. Något man kanske inte tänker så ofta på är HUR man andas och att andningen är viktig för att kroppen och psyket skall fungera bra.

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och andas ut. Med vilken kapacitet och hur väl du andas påverkar hela ditt system.

Exempel på besvär som kan lösas upp med bättre andning

På vilket sätt har du anpassat din andning?

Vad:

Vi arbetar med fem pelare under träningen

  • Självmedvetenhet (smärtor fysiska och psykiska
  • Kroppen (rening hur fungerar den
  • Praktiskt andningsträning  (rörelse, inspiration, relax in the flow,
  • Släppa taget (blockeringar/spänningar)
  • Påfylld ny energi (-höjning + avslappning + serenity + abundance + peace)

Hur:

Andningsträningen är en aktiv blandning av lärande/andningspositioner/uppvärmande dans/meditation/reflektion, varje tillfälle är unikt.

Tag med mjuka kläder och sitt eller ligg underlag

Varje klass är 2 tim

Leds av Nita Silverspjuth Andningspedagog & Livsinspiratör

30/10 Kl 14-16

27/11 Kl 14-16

21/12 Kl 17-19

Föranmälan till nita.silverspjuth@managementstudio.se eller sms 0708-454050

450 kr/person företagsswish 123xxxxx

 

01  Kalibrera din kompass
Holistic Management artiklar?

kopplat till bloggen/händelser?

Bli Ditt bästa jag

Kontakta Nita Silverspjuth

0708 45 40 50

för Ditt nästa steg.

Konsultprofil för print/nedladdning

Share This