Clever Circles – ett samtalsforum för ledare

Din tid är dyrbar och därför har vi på Management Studio utvecklat konceptet Clever Circles.
Ett Masteryourself-program som samlar relevant kompetens på hög nivå och som leder till att
Du och företaget utvecklas och växer.

Management Club – Clever Circles

Är du redo för förändring, förbättring och nystart?

Som medlem i Management Club kan du få en exklusiv plats i en Clever Circle-grupp, sammansatt av ledare på alla nivåer. Tillsammans bildar ni ett unikt värdefullt community där ni delar berättelser, växer med varandras erfarenheter och inspireras till nya nivåer.

Med fokus på självledarskap och personlig utveckling kommer Nita Silverspjuth leda och coacha er genom varje möte och utifrån professionella metoder stärka din kompetens på individnivå. Du kommer växa både i din profession och som person.

Vad är självledarskap?

Självledarskap är ett tydligt fokus i Clever Circles och innebär att styra tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Det innebär att veta vad du har för färdigheter och hinder med dig. Det innebär att lita på din intuition och få en förståelse för vad du skall göra. Det innebär att skapa en strategi, skrida till handling och vara disciplinerad. Det innebär att jobba smart med vilken ordning du skall prioritera saker och se till att du får rätt förutsättningar för att klara av det.

Vilken är drivkraften bakom? Det är självledarskap att ta reda på mer om dig själv för bästa utkomst.

Fokus på självledarskap och personlig utveckling

Mastermind-grupper där vi arbetar med olika modeller för framgång. Ett inspirerande och kreativt space där du får uttrycka din frustration, hitta lösningar på problem och finna nya vägar. Clever Circles grupper arbetar som en mastermind grupp med dialog och samarbete för framgång. Här får du möjligheten att tillsammans med andra stärka dina kompetenser och växa som människa och ledare.

Lyftet till din nya nivå innebär

• Inspiration
• Insikter
• Ny kunskap
• Bättre Självkänsla
• Stärkt Självförtroende
• Smartare Kommunikation
• Trygghet och stabilare grund
• Verktyg för din fortsatta utveckling

Förändringen sker nu och behovet av ny kunskap, energi och kraft inför framtidens utmaningar och kreativa lösningar är större än någonsin.

Du är viktig och din input kan göra stor skillnad, häng på nu när vi startar upp Clever Circles grupper för dig som vill till en ny nivå.

Lärande för nutiden och framtidens ledare

I ett företag eller organisation är det sunt att fundera över vad som påverkar vad, vem som påverkar vem men också över hur du själv påverkar och påverkas.

Boken “Omöjligt ledarskap – eller världens chans” är en kombinerad storytelling- och workbook som förhoppningsvis kommer att ge dig som ledare – oavsett nivå – några av svaren på frågorna ovan, men också nya tankebanor och inspiration för framtiden.

11 olika kända företagare delar också med sig om sina berättelser och deras kamp för att nå framgång. Bland annat får du ta del av Owe Bergströms (Nintendo) berättelse om svårigheter, glädjen och inte minst vilken envishet som behövs för att väcka spelglädjen i en hel generation. Karin Kronstams arbete som affärsängel och varför hållbarhet är viktigt samt Claes Stenströms (APS Drift och underhåll) om – hur startar man igentligen ett företagsbyggande?

Vi använder denna bok som underlag i våra grupper, underlag till analys och argumentation – en inspiration till våra träffar. Boken vill väcka tankar om hur du själv ser på ledarskap, din resa och de möjliga scenarios du har ställts inför och/eller kan ställas inför, här kan du helt enkelt få bekräftelse på eller få nya insikter om vad ledarskap är för dig.

Vi hoppas innehållet skall berika er, kicka igång energin, väcka minnen och egna berättelser som ni sedan kan ta med er till våra möten i Clever Circles.

Management Club – Clever Circles

För mer information anmäl ditt intresse nedan

Starter sker kontinuerligt

Clever Circle SIRIUS
10–13 Onsdagar
(6 tillfällen)

Clever Circle PEGASUS
13–16 Torsdagar
(6 tillfällen)

Clever Circle ORION
11–14 Fredagar
(6 tillfällen)

Antal per grupp: max 8 st

Ledning: Nita Silverspjuth

Plats: Online

Pris: 12.995 SEK ex moms.

Anmälan:

Skicka ett mail och berätta kort om dig själv och vad du vill uppnå. Vi kontaktar dig inom kort och tilldelar dig en plats.

Fakturering sker till ditt företag som fortbildning eller ledningsträning.

Management Club medlemskap

saknar information om klubben och medlemskap

Lyft ditt Management Team

Här arbetar snabbt och effektivt med organisationsutveckling genom workshops. Vi identifierar problem, tänker nytt och hittar lösningar för att nå affärsmål. 

Power of breath

Andningsträning för din hälsa och välbefinnande. Många har upptäckt hur andning läker och förnyar ditt biosystem. Hjärnan behöver syre och organen energi för att må bra och prestera på topp.

Bli Ditt bästa jag

Kontakta Nita Silverspjuth

0708 45 40 50

för Ditt nästa steg.

Share This