Workshops för management team
som vill bli framgångsrika.

Management Studio arbetar snabbt och enkelt med organisationsutveckling och coachning. Vi är specialister på att finna och lyfta spännande Affärsmål, inspirera till förändring och förbättra den personliga utvecklingen. 

Vi arbetar effektivt i tre steg.

Steg 1.  Kalibrera din kompass

Work Smarter

Ledarutvecklingskonceptet New Level Management bygger på att skapa hållbara resultat för management. Vetenskapliga metoder för att nå absolut bästa utfall och upplevelsebaserad inlärning för att lära snabbt och få vägledning av professionella rådgivare.

För Dig, oavsett roll som bestämt dig för att göra ett lyft.

New Level Management – Empower your leadership.

På Management Studio arbetar vi efter en konkret modell med tre separata nivåer. De representerar ordningen på vad som behöver förändras. Att starta med en återblick är avgörande och den kallar vi nivå ett. Vi kallar modellen för vår tre-stegs-raket och den innefattar nivå ett, två och tre.

Om du vill lyckas som framtidens ledare behöver du ha koll på:

 

  • Framtidens organisationsmodell som handlar om snabbhet, samarbete och flexibilitet
  • Medarbetarnas karriärutveckling, hur främjar du deras tillväxt och framsteg
  • Ledarskapet, framförallt kommunikation ställer nya krav på tänk, action och mod
  • Kompetensen, vilket varumärke drar till sig flest och bäst, hur attraktiv är du/din organisation

Vinsten att arbeta med ett ständigt förändringsarbete och ett tydligt syfte gör att resultatet alltid kommer att bli optimalt. Medarbetarna tar större ansvar och får mer motivation och engagemang. Företagskulturen stärks och drar till sig den nya generationen med framtidens kunskaper. Ledarskapet utvecklas och utmaningarna gör att det är roligt att samarbeta med andra ledare. Framgång föder framgång och Ditt företag slår rekord i balansräkningen varje år för att det är lustfyllt att arbeta och ger energi!

Av erfarenhet garanterar jag att, genom att du lösgör din potential och använder de styrkor du och ditt management team har blir det success!

Använd humankapitalet, work smarter, må bäst och känn framgången. kontakta Din coach/utbildare/organisationskonsult och get started!

Steg 2. Eldprovet

Analysfasen

Vad är framgången för att skapa ett hållbart, långsiktigt och välmående företag. Konceptet New Level Management arbetar 360 grader, är en stor framgång och supportar många Ledare och Företag till nästa nivå. Träningsprogrammet bygger på vetenskapliga metoder och skapar långsiktiga resultat för dig och företaget.

Vad är problemet?

Många Management Teams och Ledare sitter på en stor skatt som hålls tillbaka av olika anledningar:

Man vill inte se, man vet inte, vågar inte prata, har inga konkreta mål, vet inte hur, saknar vision, tappat energi, är lite allmänt trött, konflikter som pågår, informella ledare som tar över, för många i teamet, mer information än inspiration, sitter fast i gamla hjulspår eller bekvämlighet, prestigue, rädsla för nya saker, rädsla för nya tider, oroligheter och beslutsångest, att inte våga ta nästa steg.

Hur skulle du vilja att det var?

Ett ledarteam skall arbeta med sitt teamkapital och ge avkastning till ägare och medarbetare på ett härligt, framgångsrikt sätt.

Ett ledarteam skall smitta med sin energi och framåtanda. Ett ledarteam skall leda sina chefer och medarbetare med tydliga konkreta lustfyllda mål. Ett ledarteam skall ha förmågan att lyfta fram varandras styrkor och samarbeta. Ett ledarteam skall skapa dynamik och resultat. Ett ledarteam har ett ansvar att ta med sig företaget in i framtiden. En ledare behöver mod och vara stark. En ledare behöver vara ledare for better and for worse. En ledare behöver bygga sig själv för att bli framgångsrik.

För att lyckas skapa långsiktiga resultat på varje nivå arbetar vi med en palett av det bästa.

Steg 3. Destination

Vart är ni på väg?

Det krävs mod och uthållighet att förändra över tid. För att nå målet och lyckas vara kvar krävs att du bestämmer dig, har fokus och är handlingskraftig. För att ha mod att förändra över tid behöver du investera i både dig själv och andra för att orka med. Här tar vi fram en plan.

Verktyg för ett lyckat lyft:

Vision/Målbild

Målstyrning

Affärsstrategier/Framgångsnycklar

Roller/Ansvar

Affärskritiska Relationer

Den kommunikativa Ledaren

Coachande Ledarskap

Ny i Ledarrollen

Stressmanagement

Mastermindgrupper/Erfa utbyte

Grund/Avancerat Ledarskap

Karriärcoaching

Personlighetsutveckling

Psykiskt/mentalt hälsotillstånd

Samarbete

Inspiration/Nytändning/Motivation

Livsstilsprogram med hälsokoll

Utvald global kurslitteratur

Personlighets tester/profiler

Rådgivning och rekommendationer

De största effekterna av träningen förutom de ekonomiska fördelarna:

Ökad energi

Större medvetenhet

Känner sig smartare

Gör bättre val

Prioriterar bättre

Glädjefylld

Meningsfullhet i arbete och privat

Roligare tillvaro

Ökad självkänsla

Starkare självförtroende

Känsla av framgång

Nytändning

Tydlighet kring mål

Starkare

Ser människor som resursstarka

Ökat samarbete

Handling

Mod

Förståelse

Tillfredställelse

Clever circles

Mastermind-grupper där vi arbetar med olika modeller för framgång. Här får du möjligheten att tillsammans med andra stärka dina kompetenser.

Power of breath

Många har upptäckt hur andning läker och förnyar ditt biosystem. Hjärnan behöver syre och organen energi för att må bra och prestera på topp.

Bli Ditt bästa jag

Kontakta Nita Silverspjuth

0708 45 40 50

för Ditt nästa steg.

Share This