Next Level Management

Workshops för management team som vill bli framgångsrika.

01   Kalibrera din kompass

02   Next Level Management

03   360 Graders Leadership

04   Verktygspalett för ett lyckat lyft

Management Studio arbetar snabbt och enkelt med organisationsutveckling och coachning. Vi är specialister inom att finna och lyfta spännande Affärsmål, Kommunikation på alla nivåer och Personlig utveckling. 

not från möte. “mentorship program”

01  Kalibrera din kompass

Work & Live Smarter. Empower your Leadership

Ledarutvecklingskonceptet Next Level Management bygger på att skapa hållbara resultat för management. Vetenskapliga metoder för att nå absolut bästa utfall, upplevelsebaserad inlärning för att lära snabbt och vägledning av professionella vägledare.

För Dig, oavsett ålder som har bestämt dig för att våga lämna din bekvämlighetszon.

Om du vill lyckas som framtidens ledare behöver du ha koll på:

 

 • Framtidens organisationsmodell som handlar om snabbhet,
  samarbete och flexibilitet
 • Medarbetarnas karriärutveckling, hur främjar du deras tillväxt
  och framsteg
 • Ledarskapet, framförallt kommunikation ställer nya krav på tänk,
  action och mod
 • Kompetensen, vilket varumärke drar till sig flest och bäst,
  hur attraktiv är du/din organisation

Vinsten att arbeta med ett ständigt förändringsarbete och ett tydligt syfte gör att resultatet alltid kommer att bli optimalt. Medarbetarna tar större ansvar och får mer motivation och engagemang. Företagskulturen stärks och drar till sig den nya generationen med framtidens kunskaper. Ledarskapet utvecklas och utmaningarna gör att det är roligt att samarbeta med andra ledare. Framgång föder framgång och Ditt företag slår rekord i balansräkningen varje år för att det är lustfyllt att arbeta och ger energi!

Av erfarenhet garanterar jag att, genom att du lösgör din potential och använder de styrkor du och ditt management team har blir det success!

Använd humankapitalet, work smarter, må bäst och känn framgången. kontakta Din coach/utbildare/organisationskonsult och get started!

02  Koncept

Next Level Management – vägledning för framgång

På Management Studio arbetar vi efter en konkret modell med tre separata nivåer. De representerar ordningen på vad som behöver förändras. Att starta med en återblick är avgörande och den kallar vi nivå ett. Vi kallar modellen för vår tre-stegs-raket och den innefattar nivå ett, två och tre.

Level 1 – Historik

Du som ledare och företag skall må och prestera bra.

Som ledare eller Lednings team är man både ansvarig för beslut och en förebild. Det innebär inte att man måste klucka av skratt och strö leenden omkring sig varje sekund. Nej men man måste vara i balans och trivas med sig själv och sin roll. Då kan man rätt utöva sitt ledarskap och inspirera andra. Man behöver ta ansvar för att vara hållbar. I vilket mentalt, psykiskt och fysiskt tillstånd befinner sig företaget eller ledaren. Vi arbetar med att ta fram styrkorna och med stressmanagement hos varje ledare.

Level 2 – Nuläge

Alla chefer/ledare som arbetar på företaget skall fungera bra.

Att var och en i företaget är i balans och kontroll över sitt ansvarsområde är nästa förutsättning. Är rollerna och målen tydliga eller otydliga, har alla samma målbild. Alla skall ha rätt kompetens och attityd att sköta sitt ansvarsområde. Alla ska få rimliga förutsättningar att kunna sköta det. Alla skall känna hög motivation att göra sitt allra bästa. Då uppstår teamkänsla och samarbetet tar fart. Vi arbetar med att stärka chefsteamet och kommunikationen uppåt och neråt.

Level 3 – Framtid

Verksamheten skall fungera friktionsfritt.

Verksamheten skall fungera friktionsfritt och leverera resultat. Det betyder att den både är effektivt uppbyggd och rätt bemannad. För att lyckas måste man göra rätt saker, roller, ansvarsområden och förväntningar behöver tydliggöras. Ett friktionsfritt företag har också utvecklat en konstruktiv och positiv atmosfär. Sist men inte minst bör lönsamheten vara tillräckligt god för att motverka onödig stress och paniklösningar. Vi arbetar med målbilden och motivationen och lyfter företaget till nästa nivå.

Det är helt rimliga och basala förväntningar att ställa på en verksamhet. Med ordning på alla tre nivåerna finns förutsättningar att leda en verksamhet som är både lönsam, attraktiv för kompetenta människor att söka sig till och som blir en framgångsrik aktör inom sitt verksamhetsområde.

03  Analysfas

360 Graders Ledership

Xxxxxxx

Vad är problemet?

Många Management Teams och Ledare sitter på en stor skatt som hålls tillbaka av olika anledningar:

Man vill inte se, man vet inte, vågar inte prata, har inga konkreta mål, vet inte hur, saknar vision, tappat energi, är lite allmänt trött, konflikter som pågår, informella ledare som tar över, för många i teamet, mer information än inspiration, sitter fast i gamla hjulspår eller bekvämlighet, prestigue, rädsla för nya saker, rädsla för nya tider, oroligheter och beslutsångest, att inte våga ta nästa steg.

Hur skulle du vilja att det var?

Ett ledarteam skall arbeta med sitt teamkapital och ge avkastning till ägare och medarbetare på ett härligt, framgångsrikt sätt.

Ett ledarteam skall smitta med sin energi och framåtanda. Ett ledarteam skall leda sina chefer och medarbetare med tydliga konkreta lustfyllda mål. Ett ledarteam skall ha förmågan att lyfta fram varandras styrkor och samarbeta. Ett ledarteam skall skapa dynamik och resultat. Ett ledarteam har ett ansvar att ta med sig företaget in i framtiden. En ledare behöver mod och vara stark. En ledare behöver vara ledare for better and for worse. En ledare behöver bygga sig själv för att bli framgångsrik.

Verktyg för långsiktiga beslut

För att lyckas skapa långsiktiga resultat på varje nivå arbetar vi med en palett av det bästa.

Konceptet Next Level Management 360 grader är en stor framgång och supportar många Ledare och Företag till nästa nivå. Träningsprogrammet bygger på vetenskapliga metoder och skapar långsiktiga resultat för dig och företaget.

NLM (Next Level Management) innehåller olika Moduler som vi bygger ihop till den snabbaste, smartaste lösningen för just dig eller ditt management team för att du eller ni skall nå rätt resultat.

Verktyg för långsiktiga resultat.

För att lyckas skapa långsiktiga resultat på varje nivå arbetar vi med en palett av det bästa.

Konceptet Next Level Management 360 grader är en stor framgång och supportar många Ledare och Företag till nästa nivå. Träningsprogrammet bygger på vetenskapliga metoder och skapar långsiktiga resultat för dig och företaget.

NLM (Next Level Management) innehåller olika Moduler som vi bygger ihop till den snabbaste, smartaste lösningen för just dig eller ditt management team för att du eller ni skall nå rätt resultat.

04  Verktygspalett för ett lyckat lyft

Mod att förändra över tid. Fokusera, var lyhörd och handlingskraftig

För att du skall nå hit och för att lyckas vara kvar här krävs att du bestämmer dig, har fokus, är lyhörd och handlingskraftig. Att ha mod att förändra över tid. Och att vara klok nog att investera i både dig själv och andra för att orka med.

Affärskritiska relationer – Stress management – Personlighetstest – Roller/ansvar – Vision/målbild – Samarbete – Livsstilsprogram – Affärsstrategier – Målstyrning – Karriärscoaching

Verktygspalett för ett lyckat lyft:

Vision/Målbild

Målstyrning

Affärsstrategier/Framgångsnycklar

Roller/Ansvar

Affärskritiska Relationer

Den kommunikativa Ledaren

Coachande Ledarskap

Ny i Ledarrollen

Stressmanagement

Mastermindgrupper/Erfa utbyte

Grund/Avancerat Ledarskap

Karriärcoaching

Personlighetsutveckling

Psykiskt/mentalt hälsotillstånd

Samarbete

Inspiration/Nytändning/Motivation

Livsstilsprogram med hälsokoll

Utvald global kurslitteratur

Personlighets tester/profiler

Rådgivning och rekommendationer

Personliga effekter, förutom ökad lönsamhet:

Ökad energi

Större medvetenhet

Känner sig smartare

Gör bättre val

Prioriterar bättre

Glädjefylld

Meningsfullhet i arbete och privat

Roligare tillvaro

Ökad självkänsla

Starkare självförtroende

Känsla av framgång

Nytändning

Tydlighet kring mål

Starkare

Ser människor som resursstarka

Ökat samarbete

Handling

Mod

Förståelse

Tillfredställelse

Bli Ditt bästa jag

Kontakta Nita Silverspjuth

0708 45 40 50

för Ditt nästa steg.

Konsultprofil för print/nedladdning

Share This