Nätverk

PALEMA har ett samarbete med följande organisationer, nedan. Under hittar du en kort introduktion plus länkar till dessa organisationers hemsidor.

 

  • Nätverket mot Cancer
  • World Pancreatic Cancer Coalition
  • World Pancreatic Cancer Coalition
  • Digestive Cancers Europe
  • Pancreatic Cancer Europe

Rubrik

På Management Studio arbetar vi efter en konkret modell med tre separata nivåer. De representerar ordningen på vad som behöver förändras. Att starta med en återblick är avgörande och den kallar vi nivå ett. Vi kallar modellen för vår tre-stegs-raket och den innefattar nivå ett, två och tre.

Om du vill lyckas som framtidens ledare behöver du ha koll på:

 

  • Framtidens organisationsmodell som handlar om snabbhet, samarbete och flexibilitet
  • Medarbetarnas karriärutveckling, hur främjar du deras tillväxt och framsteg
  • Ledarskapet, framförallt kommunikation ställer nya krav på tänk, action och mod
  • Kompetensen, vilket varumärke drar till sig flest och bäst, hur attraktiv är du/din organisation

Vinsten att arbeta med ett ständigt förändringsarbete och ett tydligt syfte gör att resultatet alltid kommer att bli optimalt. Medarbetarna tar större ansvar och får mer motivation och engagemang. Företagskulturen stärks och drar till sig den nya generationen med framtidens kunskaper. Ledarskapet utvecklas och utmaningarna gör att det är roligt att samarbeta med andra ledare. Framgång föder framgång och Ditt företag slår rekord i balansräkningen varje år för att det är lustfyllt att arbeta och ger energi!

Av erfarenhet garanterar jag att, genom att du lösgör din potential och använder de styrkor du och ditt management team har blir det success!

Använd humankapitalet, work smarter, må bäst och känn framgången. kontakta Din coach/utbildare/organisationskonsult och get started!

Clever circles

Mastermind-grupper där vi arbetar med olika modeller för framgång. Här får du möjligheten att tillsammans med andra stärka dina kompetenser.

Power of breath

Många har upptäckt hur andning läker och förnyar ditt biosystem. Hjärnan behöver syre och organen energi för att må bra och prestera på topp.

Bli Ditt bästa jag

Kontakta Nita Silverspjuth

0708 45 40 50

för Ditt nästa steg.

Share This